Zásady ochrany osobních údajů

  • 10 srp 2023
  • 0 Komentáře

Úvod

Tato stránka se zabývá zásadami ochrany osobních údajů webu Nejlepší Zubní Péče Praha. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a chceme, abyste se cítili bezpečně při používání našich služeb a navštěvování našeho webu. Tento dokument obsahuje informace o tom, jaké údaje sbíráme, jak je používáme a jaké máte možnosti, pokud jde o Vaše osobní údaje. Sběr a zpracování osobních informací se řídí platnými zákony České republiky a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento dokument, abyste mohli pochopit naše postupy a Vaše práva vzhledem k ochraně Vašich osobních údajů.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Když navštívíte náš web, můžeme shromažďovat různé informace, jako jsou Vaše IP adresa, informace o Vašem prohlížeči, systému atd. Tyto informace jsou používány ke zlepšení kvality našich služeb a webové stránky. Při registraci na našem webu nebo při vyplňování formulářů můžeme získat Vaše jméno, e-mailovou adresu či další kontaktní informace. Tyto osobní údaje uchováváme a zpracováváme s nejvyšší mírou opatrnosti a v souladu s právními předpisy. Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo s Vaším výslovným souhlasem.

Vaše práva

Máte právo požádat o přístup k Vaším osobním údajům, které uchováváme. Můžete také požadovat opravu či aktualizaci nepřesných nebo zastaralých informací. V určitých situacích můžete využít právo na vymazání Vašich osobních údajů nebo omezit zpracování Vašich údajů. Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a použití vašich údajů pro marketingové účely. Možnost portability osobních údajů Vám zajišťuje právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto údaje jinému správci. Pokud máte pocit, že dochází k porušování Vašich práv, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost a skladování informací

Používáme různá bezpečnostní opatření včetně šifrování a autentizace, abychom chránili a udržovali bezpečnost Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou uchovávány na bezpečných serverech a chráněny před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem nebo zveřejněním. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytně nutná pro účely, pro které byly shromážděny. Zavazujeme se provádět pravidelné revize a odstraňovat informace, která nejsou již potřebné nebo jsou zastaralé.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected]. Vaše dotazy budou zodpovězeny v co nejkratším možném termínu. Majitelkou webu a zodpovědnou osobou za ochranu a zpracování osobních údajů je Radka Škodová, jejíž kontaktní adresa je:
Reální Gymnázium a Základní škola
Purkyňova 107/35
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika