Ochrana osobních údajů

  • 10 srp 2023
  • 0 Komentáře

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR se zavazujeme chránit osobní údaje našich klientů a návštěvníků webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme a chráníme osobní údaje, které nám byly svěřeny. Záleží nám na transparentnosti a chceme, aby naši klienti a návštěvníci měli jasný přehled o tom, jaké informace o nich uchováváme, pro jaké účely je používáme a jaké mají možnosti ohledně svých údajů rozhodovat.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem zlepšení našich služeb a poskytnutí nejlepší možné péče o zuby. Tyto údaje zahrnují, ale neomezují se pouze na, jméno, příjmení, kontaktní informace jako jsou telefonní číslo a e-mail, stejně jako jakékoli informace, které o sobě poskytnete prostřednictvím formulářů na našem webu. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

Užití osobních údajů

Osobní údaje využíváme převážně pro komunikaci s klienty, organizaci ošetření a pro zasílání informací týkajících se našich služeb a speciálních akcí. Ujišťujeme vás, že vaše informace jsou u nás v bezpečí a není s nimi nakládáno jinak než pro vymezené účely a nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.

Ochrana a bezpečnost údajů

Zavedli jsme přísná technická a organizační opatření, aby bylo zabezpečeno, že osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Tato opatření zahrnují školení našeho personálu, používání šifrování a zabezpečených serverů a pravidelné revize našich bezpečnostních postupů.

Kontaktní informace

Vlastníkem webové stránky je Radka Škodová, jejíž kontaktní údaje jsou: Reální Gymnázium a Základní škola, Purkyňova 107/35, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika. V případě dotazů nebo pokud chcete uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailu [email protected].